Kontakt

FOI Konst- och kulturförening i Linköping
Olaus Magnus väg 42
581 11 LINKÖPING
Tel: 013-37 80 00 (växeln)
E-post: FOI Konst- och kulturförening i Linköping Styrelse
Org nr. 802530-9843
Plusgiro: 439 67 38-9

Styrelse

 • Rolf Gustavsson
  Ordförande

 • Niclas Granström
  Vice ordförande

 • Maria Andersson
  Kassör

 • Peter Svenmarck
  Sekreterare

 • Niklas Wellander
  Ledamot

 • Hans Kariis
  Ledamot

 • Jan-Erik Mathiesen
  Ledamot

 • Kia Wiklundh
  Ledamot