Medlem

Vi är en arbetsplatsförening som bara tar emot medlemmar som är anställda vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). Du som anställd är välkommen att anmäla dig som medlem.

Vi kommer att be lönekontoret göra automatiska löneavdrag på 40 kr/månaden som är vår medlemsavgift.