Om

FOI Konst- och kulturföreningen i Linköping har funnits sedan en av myndighetens avdelningar flyttade till Linköping 1978. Föreningen är en ideell sammanslutning med ändamål att i gemensamt konst- och kulturintresse sammanföra personer, anställda vid Totalförsvarets Forskningsinstitut.

Varje år genomförs minst en konstutställning, i samband med detta lottas konst ut till våra medlemmar. Vi anordnar även aktiviteter för våra medlemmar, exempelvis vinprovning, stadsvandring samt studie-och museibesök.

Föreningen bildades under namnet FOA 3 Konstförening då Försvarets forskningsanstalts avdelning 3 utlokaliserades till Linköping. Föreningen bytte namn i samband med att FOA och FFA (Flygtekniska försöksanstalten) slogs samman 2001 och bildade FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).

Det finns ytterligare en konstförening på FOI som är verksam på myndighetens övriga orter: FOI Konst- och kulturförening Stockholm/Umeå.